niedziela, 5 września 2010

Walidacja obiektów domeny i nie tylko...

Witam troszkę teraz nie regularnie pisałem z powodu braku czasu ale już rozpoczął się wrzesień wiec czas do roboty. Dziś chciałbym omówić problem walidacji obiektów domenowych ale i nie tylko. Interfejs ten będzie można wykorzystać przy dowolnym obiekcie. Cele które chciałbym osiągnąć są 2: Przede wszystkim walidacja musi być wielokrotnego użytku i łatwo dostępna. Drugi cel to możliwość walidacji odrazu całego obiektu i zwrócenie do kontrolera informacji o wszystkich błędnych polach.

Interfejs IValidatable
Zacznijmy od samego początku ponieważ walidacja musi być łatwo dostępna i wielokrotnego użytku każdy obiekt który będzie posiadał walidacje musi implementować powyższy interfejs. Nic specjalnego:
public interface IValidatable
{
  ValidationResult Validate();
}

ValidationResult
Klasa ta składa się ze słownika który przechowuje informacje o błędzie jak i pole którego dotyczy informacja. Natomiast z powodu ze dane pole może posiadać wiele błędów dlatego przechowuje listę stringów. Oprócz tego posiada 2 funkcje 1 do zliczania błędów a druga do dodawania błędów do słownika. Sama klasa wygląda tak:
public class ValidationResult
{
  private IDictionary<string, IList<string>> _validationErrors;

  public ValidationResult()
  {
    _validationErrors = new Dictionary<string, IList<string>>();
  }

  public IDictionary<string, IList<string>> Errors
  {
    get { return _validationErrors; }
    private set { _validationErrors = value; }
  }

  public int CountErrors()
  {
    int errorCount = 0;

    foreach (var errorMessages in _validationErrors.Values)
    {
      errorCount += errorMessages.Count;
    }

    return errorCount;
  }

  public void AddError(KeyValuePair<string, string> error)
  {
    if (error.Key != null)
    {
      if (_validationErrors.ContainsKey(error.Key))
      {
        _validationErrors[error.Key].Add(error.Value);
      }
      else
      {
        IList<string> newErrorList = new List<string>();
        newErrorList.Add(error.Value);

        _validationErrors.Add(new KeyValuePair<string, IList<string>>(error.Key, newErrorList));
      }
    }
  }
}

ValidationHelper
Żeby troszeczkę sobie ułatwić dodawanie błędów postanowiłem stworzyć klasę pomocnicza która będzie nieco automatyzować dodawanie błędów. Będzie to obiekt który posiada 2 metody które dodają błąd jeżeli warunek jest niespełniony. Różnią się tylko 1 parametrem związanym z kluczem błędu. Zwykle nazywa się tak samo jak dane pole którego dotyczy. I w tym celu służy wersja metody z wyrażeniem lambda. Natomiast druga przyjmuje parametr string. Czyli jest bardziej uogólniona. Klasa wygląda tak:
public class ValidationHelper<T>
{
  public ValidationHelper()
  {

  }

  public KeyValuePair<string, string> CreateErrorIf(bool condition, string errorKey, string errorMessageKey)
  {
    if (!condition)
      return new KeyValuePair<string, string>(errorKey, ResourceHelper.GetErrorMessage(errorMessageKey));
    else
      return new KeyValuePair<string, string>();
  }

  public KeyValuePair<string, string> CreateErrorIf<TResult>(bool condition, Expression<Func<T, TResult>> errorKey, string errorMessageKey)
  {
    var expressionMember = errorKey.Body as MemberExpression;

    return CreateErrorIf(condition, expressionMember.Member.Name, errorMessageKey);
  }
}
Metoda która używa wyrażenia lambda po prostu pobiera z niego nazwę danego pola. A teraz przykładowe wykorzystanie powyższych klas:
public class User : BaseEntity, IEntity, IValidatable
{    
  ...

  public virtual ValidationResult Validate()
  {
    ValidationResult validationResult = new ValidationResult();
    ValidationHelper<User> validationHelper = new ValidationHelper<User>();

    validationResult.AddError(validationHelper.CreateErrorIf(!String.IsNullOrEmpty(Username), f => f.Username, ResourceKey.Common.RequiredField));
    validationResult.AddError(validationHelper.CreateErrorIf(Username.Length >= 256, f => f.Username, ResourceKey.Common.FieldLength));

    ...

    return validationResult;
  }
}

Oprócz pisania tego mechanizmu powolutku uzupełniam brakujące testy w projekcie związane już z gotową funkcjonalnością. To tyle na dziś :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz