wtorek, 24 sierpnia 2010

Nhibernate - relacje jeden do wielu i pare zmian kosmetycznych

Witam po dosyć długiej przerwie spowodowanej wakacjami :) Dziś postanowiłem troszeczkę opisać bardzo uproszczony model logiki związanej ścisłe z forum czyli encje takie jak Kategoria forum, Forum, Temat, Post. Oprócz tego opisze parę kosmetycznych.

Logika związana z forum
Forum będzie składało się z kategorii. Dzielą one całe forum na części związane ze sobą tematycznie. Każda kategoria możne posiadać wiele forów. W skład forów wchodzą tematy które zaś maja wiele postów. Aktualnie modele są bardzo proste. Wraz z rozwojem projektu i zwiększaniem funkcjonalności będą się powiększać
Klasa Kategorii forum:
public class ForumCategory : BaseEntity
{
  public virtual string Name { get; set; }

  public virtual IEnumerable<Forum> Forums { get; set; }
}
Klasa Forum:
public class Forum : BaseEntity
{
  public virtual string Name { get; set; }

  public virtual string Description { get; set; }

  public virtual ForumCategory Category { get; set; }

  public virtual IEnumerable<Topic> Topics { get; set; }
}
Klasa Temat:
public class Topic : BaseEntity
{
  public virtual string Name { get; set; }

  public virtual Forum Forum { get; set; }

  public virtual IEnumerable<Post> Posts { get; set; }
}
Klasa Post:
public class Post : BaseEntity
{
  public virtual string Name { get; set; }

  public virtual Topic Topic { get; set; }
}
Nhibernate - relacje jeden do wielu
Jak widać powyżej w naszym prostym modelu encji parę relacji: jeden do wielu. W Fluent Nhibernate relacje te mapuje się przez metody References i HasMany. References oznacza to samo co metoda HasOne czyli że encja posiada 1 obiekt w danej relacji. Natomiast HasMany oznacza ze dana encja posiada wiele obiektów z danej relacji. Kombinacja tych 2 metod powoduje powstanie relacji 1 do wielu. Teraz prosty przykład mapowanie relacji jeden do wielu: ForumCategory -> Forum
public class ForumCategoryMap : ClassMap<ForumCategory>
{
  public ForumCategoryMap()
  {
    Id(p => p.Id).GeneratedBy.Guid();

    Map(p => p.Name).Not.Nullable().Length(256);

    HasMany(p => p.Forums);
  }
}
A tutaj mamy druga końcówkę naszej relacji czyli klasę Forum:
public class ForumMap : ClassMap<Forum>
{
  public ForumMap()
  {
    Id(p => p.Id).GeneratedBy.Guid();

    Map(p => p.Name).Not.Nullable().Length(256);
    Map(p => p.Description).Not.Nullable().Length(256);

    References(p => p.Category);
    HasMany(p => p.Topics);
  }
}
Jak widać w bardzo prostu sposób za pomocą Fluent Nhibernate jesteśmy w stanie stworzyć relacje jeden do wielu.

Oprócz tych zmian wprowadziłem podstawowy layout forum. Usunąłem commandy. Ich role przejma teraz DataTransferObjecty. Podmieniłem walidacje po stronie klienta z standardowej Microsoftu na jquery. Wymagało to ściagniecia MVC Futures i podmiany w widokach pliku MicrosoftMvcJQueryValidation.js zamiast MicrosoftMvcValidation.js.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz