sobota, 2 października 2010

Cache - rozmyślania i implementacja

Aktualnie pracowałem nad projektem UI do mojego forum. W zasadzie takie w miarę proste rozwiązanie już jest gotowe. Wiec postanowiłem zabrać się za implementacje powoli podstawowych widoków. I tutaj pojawił się pierwszy problem. A mianowicie zarządzanie, kompresja i cachowanie plików CSS i JS. Jak że zwykle mamy w projekcie jakieś stałe skrypty(np. jQuery) które są wykorzystywanie przy każdym widoku wypadało by żeby one były cachowane i skompresowane. Wiec zabrałem się za rozwiązanie tego problemu czyli implementacje wrappera do standardowego mechanizmu cache który jest dostępny w ASP.NET. Tak samo jak z HttpContextem chciałbym aby był on silnie typowany.

Interfejs i klasa Cache
Jak się pewnie domyślacie klasa cache bedzie implementowała interfejs ICache. Najpierw przedstawie jak ona wygląda poźniej krótki opis.
public interface ICache
{
  void Set<T>(string key, object value, DateTime absoluteExpiration,
 TimeSpan slidingExpiration);
  void Set<T>(string key, object value, DateTime absoluteExpiration);
  void Set<T>(string key, object value, TimeSpan slidingExpiration);
  T Remove<T>(string key);
  void Clear();
  T Get<T>(string key);
}
Interfejs posiada kilka metod które ustawiają wartość w cache. Różnią się one zmiennymi dotyczącymi wygasania danej wartości z cache. Zmienna AbsoluteExpiration określa bezwzględna datę wygaśnięcia danego obiektu czyli natomiast SlidingExpiration nie określa daty wygaśnięcia a jakiś odcinek czasu po którym ma wygasnąć dany wartość. Reszta nie powinna budzić wątpliwości. Sama implementacja wygląda tak:
public class Cache : ICache
{
 //pomijam deklaracje zmiennych i funkcje set
 ...
 
  public T Remove<T>(string key)
  {
    return (T) _cache.Remove(key);
  }

  public void Clear()
  {
    IDictionaryEnumerator cacheEnumerator = _cache.GetEnumerator();

    while (cacheEnumerator.MoveNext())
    {
      _cache.Remove(cacheEnumerator.Key.ToString());
    }
  }

  public T Get<T>(string key)
  {
    Check.Argument.IsNotEmpty(key, "key");

    lock (_syncObject)
    {
      T cacheItem = (T)_cache.Get(key);

      if (cacheItem == null)
        return default(T);
      else
        return cacheItem;
    }
  }

  private void DoSet<T>(string key, object value, 
DateTime absoluteExpiration, TimeSpan slidingExpiration)
  {
    Check.Argument.IsNotEmpty(key, "key");
    Check.Argument.IsNotNull(value, "value");

    if (_cache[key] == null)
      _cache.Add(key, value, null, absoluteExpiration, slidingExpiration,CacheItemPriority.Normal, null);
    else
      _cache.Insert(key, value, null, absoluteExpiration, 
slidingExpiration);
  }
}
Wstawiłem tylko najważniejsze części kodu, pominąłem wszystkie wersje fukcji set ponieważ odwołują się one do prywatnej funkcji DoSet z różnymi parametrami. Jak widać metody tutaj operują na cache z HttpRuntime.Cache. Funkcja Clear pobiera enumerator z kolekcji i usuwa wszystkie obiekty z cache. Funkcja Get pobiera wartość z cache, jeżeli nie istnieje to zwraca wartość domyślną dla danego obiektu. Jest ona thread-safe(bezpieczna wielowątkowo). Natomiast metoda DoSet wstawia obiekt do cache. Sprawdza ona czy już istnieje obiekt o danym kluczu. Jeżeli tak to zamiast dodawać tylko wstawia nową wartość do niego.

W następnym poście powinienem już pokazać mechanizm związany z cachowaniem plików CSS i JS. Oczywiście dodałem testy związane z cachowaniem. Oprócz tego powoli wrzuciłem interfejs graficzny jaki będzie obowiązywał na forum.