niedziela, 19 września 2010

Podstawowe konfiguracje - pliki konfiguracyjne w Asp.net Mvc

Dziś chciałbym pokazać rozwiązanie problemu związanego ze sposobem przechowywania podstawowych informacji o forum np, nazwa, słowa kluczowe.

Podczas gdy zastanawiałem się nad rozwiązaniem problemu najprostszym pomysłem jest po prostu przechowywanie tego w bazie danych. Po głębszych przemyśleniach stwierdziłem ze dla podstawowych informacji nie ma sensu dodatkowo obwiązać bazy danych wiec postanowiłem skorzystać z plików konfiguracyjnych które są dostępne na platformie nie. Jako że i tak one są wykorzystywane podczas tworzenia serwisu wiec nie powoduje to żadnego zwieszonego obciążenia związanego z odczytywaniem tych danych.

Pliki konfiguracyjne
Jak większość wie pliki konfiguracyjne są podzielone na sekcje. Na początek dla naszego forum stworzymy podstawową sekcje która będzie przechowywała najprostsze informacje. Wygląda ona tak:
<mForum SiteTitle="mForum"
    MetaKeywords="Forum,Board,Project,.Net"
    MetaDescription="mForum is going to be fully featured forum implemented in C# on .NET platform"
    MinPasswordLength="5">
</mForum>
Jednak żeby za bardzo nie mieszać postanowiłem konfiguracje dotyczacą forum przenieść do oddzielnego pliku konfiguracyjnego. Aby nasze forum o tym wiedziało w głównym web.configu musimy wstawic taka linie:
<mForum configSource="mForum.config"/>

Klasa Settings
Klasa ta będzie przechowywała informacje dotyczące wszystkich ustawień forum. Nic w tej klasie specjalnego. Zmienne i obiekty które będą zawierały dane z pliku konfiguracyjnego.
public class Settings
{
  public Settings(string siteTitle, string metaKeywords, string metaDescription, int minPasswordLength)
  {
    Check.Argument.IsNotEmpty(siteTitle, "siteTitle");
    Check.Argument.IsNotEmpty(metaKeywords, "metaKeywords");
    Check.Argument.IsNotEmpty(metaDescription, "metaDescription");
    Check.Argument.IsNotNull(minPasswordLength, "minPasswordLength");
    Check.Argument.IsNotNegativeOrZero(minPasswordLength, "minPasswordLength");

    SiteTitle = siteTitle;
    MetaKeywords = metaKeywords;
    MetaDescription = metaDescription;
  }

  public string SiteTitle 
  { 
    get; 
    internal set; 
  }

  ...

}
Klasa SettingsConfigurationSection
Tutaj mamy natomiast obiekt który będzie wykorzystywany w bezpośrednim wyciąganiu danych z plików konfiguracyjnych. Dane z sekcji są bindowane do tego obiektu. Sam obiekt dziedziczy po klasie ConfigurationSection. Wygląda tak:
public class SettingsConfigurationSection : ConfigurationSection
{
  private static string _sectionName = "mForum";

  public static string SectionName
  {
    [DebuggerStepThrough]
    get
    {
      return _sectionName;
    }

    [DebuggerStepThrough]
    set
    {
      Check.Argument.IsNotEmpty(value, "value");

      _sectionName = value;
    }
  }


  [ConfigurationProperty("SiteTitle", DefaultValue = "mForum")]
  public string SiteTitle
  {
    [DebuggerStepThrough]
    get
    {
      return (string)this["SiteTitle"];
    }

    [DebuggerStepThrough]
    set
    {
      this["SiteTitle"] = value;
    }
  }

  [ConfigurationProperty("MetaKeywords", DefaultValue = "")]
  public string MetaKeywords
  {
    [DebuggerStepThrough]
    get
    {
      return (string)this["MetaKeywords"];
    }

    [DebuggerStepThrough]
    set
    {
      this["MetaKeywords"] = value;
    }
  }
  
  ...
}
Składa się on z zmiennych statycznych które bezpośrednio pobierają dane z sekcji. Oprócz tego jest jedna zmienna która jest na stałe ustawiania. Jest to nazwa sekcji.
Inicjowanie klasy Settings odbywa się podczas rejestracji kontenera IoC jak w przypadku wszystkich innych obiektów. Nie jest to nic skomplikowanego. Zapraszam do źródeł po dokładna implementacje.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz